Bhai Sahiba Bibiji Inderjit Kaur Khalsa Awarded Sikhs in Education at the Sikh Awards 2017 in Toronto